Ivy_Qiao

大逃猜文风科普

昕❤博 墙:

@流氓抠脚_
http://fangboxiaojiaoqi.lofter.com/post/1d50a102_c396ee5


@陈大大大大大欢
http://huancyx.lofter.com/post/396a64_e5cb799
@玻璃棒ww
http://bolibangww.lofter.com/post/1e4d1b3f_f3f4c5c
@白开Water
http://esingb.lofter.com/post/1e4cdbfa_ff77e34
@无声
http://silence026.lofter.com/post/1e633f5a_f587121
@Miristgegangen
http://miristgegangen.lofter.com/post/1e5accff_d5a9c02
@解夏
http://kishiiiy.lofter.com/post/1ccdd67e_e3559bb
@帅然然🌱
http://shuairanran.lofter.com/post/1e4d5b3b_104587f3
@Gedong
http://blackhcy.lofter.com/post/1cb4dc81_10289830
@祁槿梦
http://terrycannon.lofter.com/post/1d16c889_10669623
@郁垒
http://yulei464.lofter.com/post/1e618e71_ec72fe6
@骄阳🍉
http://jiaoyang590.lofter.com/post/1e6c2970_f95cf08
@若因💫
http://ruoyin991005.lofter.com/post/1e659f95_10133250
@BALLBANG
http://gepozhangaiyaoyiqi.lofter.com/post/1ee6744e_106043c2
@玲珑四犯
http://ash999.lofter.com/post/1e4d3e6a_cde2da6
@时光
http://shiguang284.lofter.com/post/1e5306e1_fedce72


 @香蕉小背心 


http://dandan0923.lofter.com/post/1ecabe6a_10316d93


@睡不醒的团子爱吃榴莲糖
http://fufufunv.lofter.com/post/1d4595f2_108f2ae0?sharefrom=lofter-android-5.8.1&shareto=qq
@百万玫瑰
http://millionenrosen.lofter.com/post/1d0ddf92_d8915e7
@一一风荷举🌸
http://bjx1999.lofter.com/post/1d462799_10728173
@百年盛世。
http://mengqiandashuxiayouguoyiqunya.lofter.com/post/1e8e66fc_105bed88
@夏苒桠。
http://xiaranya2003.lofter.com/post/1d8a653b_f89b15e
@阿津
http://yijinh.lofter.com/post/1e59eda8_101a2fd7
@Fish Season
http://fishseason.lofter.com/post/1ddc83d1_105e03f6
@思是陋室
http://sishiloushijiang.lofter.com/post/1e573fe8_c8566d1
@有个钢琴师他叫1900
http://601175630.lofter.com/post/1d9d4a17_eb72227
@_暮萤
他凝视抽屉里美术课上两个人蘸着颜料拍下的掌印,花花绿绿的童趣色彩里充斥着蓬勃的情欲,他们曾用这两双手互相慰藉。他上了高中,谈了女朋友,春梦里还是没有出现过女人。只有有关许昕的那一堆记忆胡乱地堆在怀里,放也不是抱也不是。他坐在写字桌前用‪零点五‬的自动笔写下椭圆的公式,眼前创卫活动轰轰烈烈地开始了,许多大个儿的蓝色塑料垃圾桶被从货车上陆续放下来,垃圾不往里扔就罚款。楼后的垃圾场被废置,却也没人去处理。一场大雨后又暴晒,面目全非的垃圾上耸起茂盛的野草,微风一来,便柔情地一同荡漾起来。
@百鬼十方
http://baiguishifang.lofter.com/post/1dd2280f_10850b24
@濯睿
透明

评论

热度(413)